Get Adobe Flash player

โครงการท่าเรือฯ เฟส 3 ร่วมกับ กลุ่มประมงเรือเล็กฯ บ้านพยูน พัฒนาวัดพยูน

โครงการท่าเรือฯ เฟส 3 ร่วมกับ กลุ่มประมงเรือเล็กฯ บ้านพยูน พัฒนาวัดพยูน

เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2565  โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 ประกอบด้วย สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด(สทร) กลุ่มบริษัทที่ปรึ…

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ MR-MAP พื้นที่ภาคตะวันออก

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(Pre-Feasibility Study) ภายใต้การศึกษา MR-MAP พื้นที่ภาคตะวันออก 

 นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังห…

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมกับ ทสม.พัฒนาสวนสมเด็จย่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2565  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 10 ฯ หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง และ เครือข่ายอาสาสมัครพิท…

อีสท์ วอเตอร์ ได้รับการรับรองจาก CAC ครั้งที่ 2ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเน้นดำเนินงานอย่างโปร่งใส

อีสท์ วอเตอร์ ได้รับการรับรองจาก CAC ครั้งที่ 2ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเน้นดำเนินงานอย่างโปร่งใส

นางอัศวินี ไตลังคะ ประธานคณะกรรมการ อีสท์ วอเตอร์

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอ…

คณะผู้บริหารจังหวัดบ่าเหรี่ยะ – หวุงเต่า ประเทศเวียดนาม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หารือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

คณะผู้บริหารจังหวัดบ่าเหรี่ยะ – หวุงเต่า ประเทศเวียดนาม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หารือความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี พิรุ…

โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3  สนับสนุน กิจกรรม MTP PORT RUN FOR HEALTHส่งเสริมสุขภาพชุมชน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3  โดย บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล (GMTP) จำกัด และ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ MTP PORT R…

กัลฟ์ ผนึกกำลัง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จัดกิจกรรม GULF Football Clinic ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

กัลฟ์ ผนึกกำลัง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จัดกิจกรรม GULF Football Clinic ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

มุ่งสร้างรากฐานพัฒนาเยาวชนสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ร่วมมือกับ บริษัท บ…

นักศึกษาสถาบันการสร้างชาติ ( นสช.EEC ) รุ่น 3 กลุ่มฮังการี่.ได้เป็นตัวแทนนักศึกษารุ่นเจ้าภาพวิชาการ

หนึ่ง วีระชัย ช้างสาร หนึ่งใน นักศึกษาสถาบันการสร้างชาติ ( นสช.EEC ) รุ่น 3 กลุ่มฮังการี่.ได้เป็นตัวแทนนักศึกษารุ่นเจ้าภาพวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฏาคม 2565  ณ.โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง

เพื่อพัฒนา สร้า…

โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 จับมือ วิสาหกิจชุมชนบ้านฉางมาหาสุขส่งเสริมเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐ กิจชุมชน

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ประสานงาน วิสาหกิจชุมชนบ้านฉางมาหาสุข จัดกิจกรรม พัฒนาเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจชุมชน โดยความร่วมมือและสนับสนุน จาก โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสา…

TopNews มอบทุนการศึกษา สานฝันอนาคตเยาวชนไทย​มูลนิธิ​ ยังมีเรา

TopNews” มอบทุนการศึกษา สานฝันอนาคตเยาวชนไทย​มูลนิธิ​ ”  ยังมีเรา”

เมื่อวันที่18 มิถุนายน​2565​ ได้มี​ นาย​ศิริพงษ์​ กลิ่นทวี​ผอ.ศูนย์ข่าวภูมิภาค topnews ​ภาคตะวันออก​ นาย​อนัน ​กลิ่งศร​ประธานชมรม…

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง

ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก

Blog Stats

  • 25,239 hits

Blog Stats

  • 25,239 hits