Get Adobe Flash player

ทาทา สตีล การผลิต – โรงงาน SCSC มอบหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนวัดตากวน จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 67 คุณศักดิ์ชัย ลอยฟ้าขจร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน SCSC บริษัท ทาทา สตีล การผลิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบและติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอินเวอร์เตอร์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ ให้กับโรงเรียนวัดตากวน จ.ระยอง

โดยมีคุณรุ่งนภา คำต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากวน และ คุณอำพร พีชพันธ์ ประธานชุมชนตากวนอ่าวประดู่ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดตากวนร่วมในพิธีรับมอบ บรรยากาศภายในงานมีการแสดงอังกะลุงต้อนรับโดยนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 อีกด้วย


สำหรับโครงการ “TATA Steel Solar For Lives” บริษัทเล็งเห็นคุณค่าของพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์กับกระแสไฟฟ้าสร้างเองได้ไม่มีวันหมด เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษา ปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ การใช้พลังงานสะอาดอย่างชาญฉลาด และสร้างความยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจควบคู่กับสร้างความยั่งยืน และคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, and Governance หรือหลัก ESG) มาโดยตลอด จึงมุ่งมั่นนำความรู้ด้านพลังงานมาต่อยอดเป็นกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคม

โดยเฉพาะโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ TATA Steel Solar For Lives ที่มุ่งนำระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความต่อเนื่องในการเรียนการสอนและการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน
#TATASteelSolar #ทาทา #ทาทาสตีลการผลิต
#สมาคมพิทักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
#สพสช
#หนังสือพิมพ์รวมพลัง
#ไทยรวมพลังออนไลน์
#thanyathornNews
#หนังสือพิมพ์แฉธุรกิจ
#หนังสือพิมพ์ไทยรวมพลัง
#รวมพลัง
#ไทยรวมพลัง

รายงานข่าว/บก.ธรรญธร เพ็งขุนทด

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 28,132 hits
Blog Stats
  • 28,132 hits