Get Adobe Flash player

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

“GMTP” และ กนอ. โดยโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ร่วมสนับสนุนพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ชุมชนตากวนอ่าวประดู่เพื่อชุมชน

“GMTP” และ กนอ.  โดยโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ร่วมสนับสนุนพิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ชุมชนตากวนอ่าวประดู่เพื่อชุมชน

 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประ…

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเปิดงาน “มายอง Street Food” กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด19 ในพื้นที่คลี่คลาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเปิดงาน “มายอง Street Food” กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด19 ในพื้นที่คลี่คลาย

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น. ที่ลานกิจกรรมสตาร์ไอที อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจ…

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่

3 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง มอบข้าวสารหอมมะลิและอาหารแห้งช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่…

GC เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งตามกลยุทธ์ Step Change ลงนามสัญญาปรับปรุงโรงโอเลฟินส์ หน่วยที่ 2 กับ บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง

GC เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งตามกลยุทธ์ Step Change ลงนามสัญญาปรับปรุงโรงโอเลฟินส์ หน่วยที่ 2 กับ บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบ ต่อยอดสู่ธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพั…

GMTP โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3ร่วมกับ รพ.สต. บ้านพยูน จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

GMTP โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3ร่วมกับ รพ.สต. บ้านพยูน จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

เมื่อวันที่  24  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านพยูน หมู่ 4 ต.บ้านฉาง อ…

ไออาร์พีซี สนับสนุนกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรม

ไออาร์พีซี เดินหน้าสนับสนุนโครงการกองทุนส่งเสริมสุขภาพชุมชนรอบเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแล รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนรอบเขตประกอบการฯ ในรัศมี 5 กิโลเมตร ให้มีสุขภาพกายที่แข็งแ…

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนงบประมาณจัดหาอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะอาชีพให้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุงงบประมาณจัดหาอุปกรณ์ส่งเสริมทักษะอาชีพให้สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564ดร.วิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ ก…

6

5

4

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง

ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

กวาง33 สุพจน์ กระจก adMaeJo
Tee250
kitti250

Blog Stats

  • 18,772 hits

Blog Stats

  • 18,772 hits