Get Adobe Flash player

ท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 Gulf MTP ผนึกกำลัง เดินหน้าฟื้นฟูป่าชายเลน ทต.เนินพระ จ.ระยอง ต่อเนื่อง ปีที่ 3

ท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 Gulf MTP ผนึกกำลัง ประมงจังหวัด โรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มประมงเดินหน้าฟื้นฟูป่าชายเลน ทต.เนินพระ จ.ระยอง ต่อเนื่อง ปีที่ 3

วันที่ 27 มีนาคม 2567 มีการจัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ป่าชายเลนเทศบาลตำบลเนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติเกษม ชำนิไกร ปลัดเทศบาลตำบลเนินพระ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายสดุดี สุจริต ผู้จัดการ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3

บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (Gulf MTP) บริษัท อิตาเลี่ยนไทยดีเว๊ลอปเมนต์ จำกัด(มหาชน) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาการก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 (PMSC) และ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) พร้อมด้วย หน่วยงาน สำนักงานประมงจังหวัดระยอง เทศบาลตำบลเนินพระ ฯ ภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรมหลายบริษัทฯ และ กลุ่มชาวประมงเรือเล็กหาดสุชาดา ได้ร่วมมือ ร่วมใจ อาสา เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน พื้นที่เทศบาลตำบลเนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ซึ่งมีการดำเนินงานปลูกป่าชายเลน แปลงที่ 3 ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 3 โดยใน 3 ปีที่ผ่านมาทางบริษัท Gulf MTP

โดย ดร.กฤษณ์ พงษ์เทพิน ได้ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganism ) มาใช้ในการปรับสภาพดินน้ำและใช้กระบวนการหมักปุ๋ยน้ำชีวภาพจากเศษปลาทะเล และ ทำเป็นจุลินทรีย์ก้อน ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา นำมาใช้ในการปรับสภาพ ดิน น้ำ และเป็นปุ๋ย ในการปลูกป่าชายเลนเพิ่มทดแทนส่วนที่เสื่อมโทรม และ ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนเดิม รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนด้วย

นายศุภฤกษ์ โสภณราพงษ์ ผช.ผจก.ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ Gulf MTP ผู้ประสานงานและติดตามการดำเนินงานของโครงการฯ กล่าวถึงผลงานว่า ผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี จำนวนต้นกล้าที่ปลูกใหม่รวมกว่า 6,000 ต้น (รวมครั้งนี้) มีอัตราการรอดและมีการเจริญเติบโต กว่า 90 % ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมามีการติดตามดูแลตลอด มีการวัดการเจริญเติบโต ระหว่าง 120- 170 เซนติเมตร ต้นและรากแข็งแรงมาก ซึ่งจะสามารถเติบโตเสริมจำนวนของต้นไม้ในป่าชายเลนแห่งนี้ได้ ต่อไป

นายสดุดี สุจริต ผจก.โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 (จากบริษัท Gulf MTP ) กล่าวว่า โครงการ ฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ต่อการดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เราได้มีโครงการวางบ้านปลาประการังเทียมจำนวนหลายล้านบาทใน 2 ปี ที่ผ่านมา และมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทุกปี สำหรับ ป่าชายเลนเป็นอีกพื้นที่เป้าหมายที่สำคัญ เพราะเป็นการสร้างสมดุลทางสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา รวมทั้งเป็นแหล่งอนุบาลเพาะพันธ์สัตว์น้ำของสัตยว์ทะเล และเป็นปอดให้กับเมืองระยอง เรามุ่งมั่นพัฒนาฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง 3 ปี ที่ผ่านมา มีพัฒนาการที่น่าพอใจและโครงการฯ จะส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนี้ต่อไป อย่างไรก็ตามความก้าวหน้า ความสำเร็จในครั้งนี้ มาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาคกลุ่มประมง ภาครัฐ ท้องถิ่น เทศบาล และ ภาคโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้มาร่วมมือกันหลายองค์กร ทุกๆคน คือพลังและเป็นเจ้าภาพร่วมกัน

โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืนต่อไป

#ท่าเรือมาบตาพุดเฟด3 #GulfMTP #เนินพระ

#สมาคมพิทักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน

#สพสช

#หนังสือพิมพ์รวมพลัง

#ไทยรวมพลังออนไลน์

#thanyathornNews

#หนังสือพิมพ์แฉธุรกิจ

#หนังสือพิมพ์ไทยรวมพลัง

#รวมพลัง

#ไทยรวมพลัง

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 28,132 hits
Blog Stats
  • 28,132 hits