Get Adobe Flash player

เพลิงไหม้ภายในโกดังจัดเก็บกากสารเคมี ของ บริษัท วิน โพรเสส จำกัด (ประกอบกิจการขยะรีไซเคิล)

รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย ระดับ 1 (ฉบับที่ 3) จาก สำนักงาน ปภ. จังหวัดระยอง

-สืบเนื่องจาก วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลาประมาณ 09.00 น. ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ภายในโกดังจัดเก็บกากสารเคมี ของ บริษัท วิน โพรเสส จำกัด (ประกอบกิจการขยะรีไซเคิล) ตั้งอยู่เลขที่ 84/1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง สำหรับสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. บ้านค่าย และจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตแต่อย่างใด นั้น

-ขณะนี้ เวลาประมาณ 12.45 น. เพลิงยังคงลุกไหม้ แต่ได้ควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดแล้ว โดยมีหน่วยงานเข้าให้การช่วยเหลือ ประกอบด้วย อำเภอบ้านค่าย อบต.บางบุตร อบต.หนองละลอก อบต.หนองบัว อบต.มาบยางพร เทศบาลตำบลชากบก เทศบาลตำบลบ้านค่าย เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา อบต.หนองบัว เทศบาลนครระยอง บริษัท NPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยอง ได้นำรถดับเพลิงโฟม จำนวน 8 คัน รถบรรทุกน้ำ 8 คัน และรถกู้ชีพ กู้ภัย จำนวน 5 คัน รวมจำนวน 21 คัน เจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 50 คน เข้าทำการระงับเหตุดังกล่าวด้วยแล้ว ทั้งนี้ หากสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวได้เรียบร้อยแล้วจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

-ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ได้ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยรอบบริเวณพื้นที่โรงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 ชุมชนโดยรอบโดยเฉพาะบริเวณทางด้านท้ายลม ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือของพื้นที่โรงงาน ปรากฎว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศเบื้องต้นคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานยังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ มีการตรวจสอบพบไอระเหยสารเคมีเล็กน้อย บริเวณห่างจากโรงงานไปทางด้านทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะได้มีการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง จนกว่าเหตุการณ์จะยุติ และได้มีการแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ อบต.บางบุตรและพื้นที่ข้างเคียงได้รับทราบเพื่อประสานและแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติ

2 ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ในการจัดการเหตุฉุกเฉินด้านสารเคมีดังกล่าว โดยมีการให้การสนับสนุนเข้าร่วมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตรวจสอบการตกค้างของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมและประมวลผลเทียบกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม แจ้งผลการตรวจสอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดการมลพิษอันเกิดจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุอันตราย3 มีข้อแนะนำประชาชนเมื่อเกิดกรณีเพลิงไหม้สารเคมีอันตรายที่มีส่วนผสมและองค์ประกอบที่หลากหลายให้ดำเนินการดังนี้

3.1 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ได้ประเมินเบื้องต้นและพิจารณาอพยพประชาชนในพื้นด้านท้ายลมไปยังพื้นทีประชาชนในพื้นที่ท้ายลม หรือ พื้นที่อ่อนไหว เช่น ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน วัด

3.2 ประชาชนให้สังเกตุและหลีกเลี่ยงกลุ่มควันไม่สัมผัสและสูดดมโดยตรงกรณีอพยพไม่ทันให้อยู่ในพื้นที่อาคารมิชิดและแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือ

3.3 เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน สวมใส่ชุดป้องกันอันตรายตามความเหมาะสม

-จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/สำนักงาน ปภ. จังหวัดระยอง วันที่ 22 เม.ย. 67 เวลา 13.00 น.

รายงานข่าว//ธรรญธร เพ็งขุนทด

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 28,132 hits
Blog Stats
  • 28,132 hits