Get Adobe Flash player

“หมอชลน่าน” เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดระยอง

เดินหน้าเพิ่มการเข้าถึงบริการให้ประชาชนต่อเนื่อง สธ.ระยองจัด 30 คลินิกเฉพาะทาง “เฉลิมพระเกียรติในหลวงครบ 6 รอบ” ดูแลประชาชนกว่า 1,500 คน.

กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง “หมอชลน่าน” เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จังหวัดระยอง จัดบริการแพทย์เฉพาะทางมากถึง 30 คลินิก อาทิ คลินิกสุขภาพดี วัยทำงาน คลินิกต่างด้าว One Stop Service ตอบโจทย์พื้นที่แหล่งอุตสาหกรรมที่มีแรงงานทั้งไทยและต่างด้าวกว่า 8.1 แสนคน

วันนี้ (27 เมษายน 2567) ที่โรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดระยอง โดยมี นายแพทย์ โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารส่วนกลางและผู้บริหารในพื้นที่ ร่วมงาน

นายแพทย์ ชลน่าน กล่าวว่า โครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ นอกจากการจัดบริการเฉพาะทางเบื้องต้น 7 คลินิก จะมีการเพิ่มเติมบริการตามความจำเป็นของพื้นที่ด้วย อย่างจังหวัดระยอง เป็นพื้นที่อุตสาหกรรม มีนิคม/สวนอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม ถึง 7 แห่ง จากข้อมูลจากสำนักงานแรงงานจังหวัด เดือนมีนาคม 2567 มีกำลังแรงงานถึง 716,155 คน และแรงงานต่างด้าว 95,064 คน

จึงมีการจัดคลินิกสุขภาพดี วัยทำงาน ประเมินสมรรถภาพความพร้อมของร่างกาย ด้วยเครื่องมือวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ และเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย เช่น มวลน้ำ มวลกล้ามเนื้อ ช่วยป้องกันการเจ็บป่วยในกลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ และคลินิกต่างด้าว One Stop Service ดูแลกลุ่มแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่ให้คำแนะนำการซื้อบัตรประกันสุขภาพ การเตรียมเอกสารต่างๆ และนัดตรวจสุขภาพ 6 รายการ ได้แก่ โรคเรื้อน, วัณโรค, สารเสพติดในปัสสาวะ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคเท้าช้าง และโรคซิฟิลิส ระยะที่ 3 ช่วยลดความเสี่ยงการแพร่โรค สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยภาพรวมมีการจัดบริการถึง 30 คลินิก มีประชาชนเข้ารับบริการกว่า 1,500 คน

#พาหมอไปหาประชาชน #วังจันทร์

#สมาคมพิทักษ์ทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน

#สพสช #หนังสือพิมพ์รวมพลัง #ไทยรวมพลังออนไลน์ #thanyathornNews #หนังสือพิมพ์แฉธุรกิจ

#หนังสือพิมพ์ไทยรวมพลัง #รวมพลัง #ไทยรวมพลัง

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 28,132 hits
Blog Stats
  • 28,132 hits