Get Adobe Flash player

“Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่”จ.ระยอง

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนรับเสื้อ และเข็มที่ระลึก สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจักรยาน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “Bike for Mo

“MPR Music Contest ปี 4”

กำหนดการด้วยชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรม (The Membership of Public Relations Club; MPR) เป็นชมรมที่เกิดจากการรวมกลุ่มอาชีพนักประชาสัมพันธ์ของโรงงานที่มีทักษะความชำนาญ และประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์ จัด…

คลาสสิค คามิโอ ระยองสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลองระยอง

คุณอัษณา จันเทพา ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม (ซ้าย) และ คุณสทาวุฒิ เสริมประเสริฐ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม แคนทารี เบย์ ระยอง(ขวา) ได้ไปพบ นายกเทศมนตรีนครระยอง คุณวรวิทย์ ศุภโชคชัย เพื่อมอบเงินสนับสนุนงบประมาณสมทบจัดซื้อที่ดิ…

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง

ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก

Blog Stats

  • 27,919 hits

Blog Stats

  • 27,919 hits