Get Adobe Flash player

บีแอลซีพี รางวัลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (CSR-DIW Continuous Award 2015)

รางวัลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (CSR-DIW Continuous Award 2015) 9 กันยายน 2558– นางสาวปาริชาติ อัศวกุล (รองกรรมการผู้จัดการ-กลุ่มธุรกิจ บริหารองค์กร) ร่วมพิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตร “ CSR-DIW Continuous Award 2015” (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7) โดย นางอรรชกา สีบุญเรือง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) เป็นประธานพิธีเปิดฯ  ณ อิมแพค เมืองทองธานี  เพื่อแสดงว่า โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้นำพาองค์กรสู่วัฒนธรรมสีเขียว และปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง

รางวัลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 (CSR-DIW Continuous Award 2015)
9 กันยายน 2558– นางสาวปาริชาติ อัศวกุล (รองกรรมการผู้จัดการ-กลุ่มธุรกิจ บริหารองค์กร) ร่วมพิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตร “ CSR-DIW Continuous Award 2015” (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7) โดย นางอรรชกา สีบุญเรือง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม) เป็นประธานพิธีเปิดฯ ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อแสดงว่า โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีได้นำพาองค์กรสู่วัฒนธรรมสีเขียว และปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง

DSC_0062 DSC_0119 image001

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 22,004 hits
Blog Stats
  • 22,004 hits