Get Adobe Flash player

15 รง. ดาว ประเทศไทย รับใบประกาศเกียรติคุณฯ โครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

 

image004

 

–        นายเอก อุณหะนันทน์ รองผู้จัดการโรงงานเลเท็กซ์ สังเคราะห์ อีมัลชั่น

–        นางสาวสุภาภรณ์ สมควร เจ้าหน้าที่ประสานงานรัฐกิจสัมพันธ์

–        นายสิรายุต ธรรมชาติ รองผู้จัดการโรงงานอะคริลิก อีมัลชั่น และโรงงานโพลิอะคริลิก แอซิด

–        นายณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ประจำโรงงาน

–        นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

–        นายพงศธร คูสกุล ผู้จัดการโรงงานโพลิสไตรีน

–        นายสาครินทร์ อรรควุฒิวาณิชย์ ผู้จัดการแผนกรัฐกิจสัมพันธ์

–        นายเอกวุฒิ ภูมิพิเชฐ รองผู้จัดการโรงงานโพรพิลีนออกไซด์

ระยอง – 14 กันยายน 2558 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นำโดยนายพงศธร คูสกุล (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการโรงงานโพลิสไตรีน และผู้แทนโรงงาน เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “สถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้มอบ ณ ห้องสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง โดยโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรวม 15 แห่ง จาก 11 บริษัท นับเป็นการตอกย้ำพันธะสัญญาด้านความปลอดภัยในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของ ดาว ประเทศไทย ตลอดระยะเวลาเกือบครึ่งศตวรรษ

 

ใบประกาศเกียรติคุณโครงการ “สถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เป็นรางวัลซึ่งมอบให้สถานประกอบการที่บุคลากร องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสร้างระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลให้ลดการสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ในปี 2558 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวาระทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 22,004 hits
Blog Stats
  • 22,004 hits