Get Adobe Flash player

พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน เทศบาลเมืองบ้านฉาง ประจำปี 2566 

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ตั้งใจเรียน ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โดยในปี 2566 นี้ มีเด็กและเยาวชนได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 255 ราย มูลค่ารวม 1,300,000 บาท ในระดับชั้นปริญญาตรี  ปวส. มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และ ประถมศึกษา

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 27,384 hits
Blog Stats
  • 27,384 hits