Get Adobe Flash player

กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่ 41 ประจำปี 2566

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกับ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ประธานและคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดพิธีปิดการแข่งขันโครงการฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดครั้งที่ 41 ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดีที่ 6  กรกฎาคม 2566  นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด และ นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี หัวหน้าคณะทำงานด้านการศึกษาและสุขภาพ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้บริหารจากกลุ่ม ปตท. และ เทศบาลเมืองมาบตาพุด รวมถึงประธานและคณะกรรมการชุมชนเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เข้าร่วมในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุด ครั้งที่ 41 ประจำปี 2566 ณ สนามฟุตบอล สวนสุขภาพ กลุ่ม ปตท. เพื่อชุมชน

โดยมีทีมชุมชน โดยการจัดการแข่งขันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในจังหวัดระยองห่างไกลยาเสพติด ช่วยพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอล ยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน และสร้างโอกาสในการเล่นฟุตบอลระดับอาชีพให้นักฟุตบอลอีกด้วยในปี 2566 นี้ มีชุมชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 33 ทีม เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

โดยทีมที่ชนะเลิศได้รับถ้วยและเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท ได้แก่ ทีมชุมชน  วัดมาบตาพุด รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับถ้วยและเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท ได้แก่ ทีมชุมชนชากลูกหญ้า และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 2 ทีม ได้แก่ ทีมชุมชนหัวน้ำตกพัฒนา และ ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ได้รับถ้วยและเหรียญรางวัล พร้อมเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางด้านกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมและสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยมีรางวัลพิเศษมารยาทยอดเยี่ยม ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท  ได้แก่ ทีมชุมชนมาบยา

รายงานข่าว/ธรรญธร เพ็งขุนทด

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 27,384 hits
Blog Stats
  • 27,384 hits