Get Adobe Flash player

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 และ กัลฟ์ เอ็มทีพี ฯจัดอบรมการแปรรูปอาหารทะเล “ปูจ๊อ ปูจ๋า “ เสริมอาชีพสร้างรายได้แก่ชาวประมง

โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 และ กัลฟ์ เอ็มทีพี ฯจัดอบรมการแปรรูปอาหารทะเล “ปูจ๊อ ปูจ๋า “ เสริมอาชีพสร้างรายได้แก่ชาวประมง

วันที่ 9 พ.ค. 2566 โครงการฯ จัดอบรมแปรรูปอาหารทะเล “ปูจ๊อ ปูจ๋า “ เสริมอาชีพสร้างรายได้แก่ชาวประมง ร่วมส่งเสริมโดย โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ประกอบด้วย บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ (PMSC) นำโดย นายสดุดี สุจริต ผู้จัดการโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 บริษัท GMTP และ นายศุภฤกษ์ โสภณราพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ GMTP ประสานความร่วมมือกับ เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจประมงเรือเล็กพื้นบ้านอำเภอเมืองและอำเภอบ้านฉางสามัคคี นำ

โดย นายไมตรี รอดพ้น ประธานวิสาหกิจฯ พร้อมด้วยผู้นำและสมาชิกกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหลายกลุ่มเข้าร่วม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กเก้ายอด กลุ่มฯแสงเงิน กลุ่มฯ ปากคลองตากวน กลุ่มฯ บ้านพยูน กลุ่มประมงพลา-อู่ตะเภาสามัคคี มีผู้เข้าร่วมอบรม กว่า 50 คน โดยได้ นางสาว รัตนาภรณ์ รอดพ้น เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การแปรรูปผลิตภัณฑ์ “ปูจ๊อ ปูจ๋า “ แบบมืออาชีพและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มาสอนวิธีการทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอนและชี้ช่องทางการตลาดจากประสบการณ์จริงให้ผู้เข้าร่วมด้วยซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ดีมากมากผู้เข้าร่วมสามารถเริ่มต้นทำแบบมืออาชีพได้เลยหลังการอบรมและพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เข้าร่วมอบรมด้วย

นายไมตรี รอดพ้น ประธานกลุ่มวิสาหกิจประมงเรือเล็กพื้นบ้านอำเภอเมืองและอำเภอบ้านฉางสามัคคี กล่าวว่า โครงการฯนี้ ได้ประสานงานกับทางโครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 และ บริษัท GMTP มีเป้าหมายร่วมกันคือ ต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างรายได้เปิดโอกาสในการพัฒนาอาชีพให้ชาวประมงเพิ่มขึ้น จึงได้ร่วมกันจัดอบรมการแปรรูปอาหารทะเล การทำ ” ปูจ๊อ ปูจ๋า” เพื่อเพิ่มมูลค่าอาหารทะเลและเก็บรักษาไว้ได้ยาวนานยิ่งขึ้น เป็นโอกาสที่จะสามารถเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่ชาวประมงและครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

นายสดุดี สุจริต ผู้จัดการโครงการฯ บริษัท GMTP กล่าวว่า โครงการท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 ร่วมกันทั้ง สทร. Pmsc และ ITD และ บริษัท GMTP มีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพรายได้ของชาวประมง ได้สอบถามความต้องการของชาวประมงทราบว่าต้องการมีอาชีพเสริม เพิ่มโอกาสที่จะเพิ่มรายได้แก่ชาวประมงและครอบครัว จึงได้ประสานกับ กลุ่มวิสาหกิจประมงเรือเล็กฯต่างๆ และ ร่วมสนับสนุนการจัดอบรมฯในครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมมีความสนใจและตั้งใจมากมากในการเรียนรู้การแปรรูป ” ปูจ๊อ ปูจ๋า” ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่สนใจนำไปทำเป็นอาชีพ ซึ่งรู้สึกยินดีและพอใจกับการตอบรับของผู้เข้าร่วมอบรม ครั้งนี้เป็นอย่างมาก และจะส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเช่นนี้ ต่อไป

นางสาว รัตนาภรณ์ รอดพ้น วิทยากร กล่าวว่า การแปรรูปอาหารทะเล เป็นการเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นและยังเก็บรักษายืดอายุผลผลิตอาหารทะเลได้มากขึ้น สามารถสร้างการตลาดด้วยผลิตภัณฑ์แบบใหม่ที่ได้ราคาและตลาดที่กว้างขึ้น สามารถทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ดูแลครอบครัวได้ วันนี้ผู้เข้าอบรมมีความสนใจมากและเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมแน่นอนขอเพียงนำไปทำอย่างจริงจังและยินดีเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่สนับสนุนอาชีพแก่ชาวประมงด้วยค่ะ

รายงานข่าว/ธรรญธร เพ็งขุนทด

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 28,132 hits
Blog Stats
  • 28,132 hits