Get Adobe Flash player

กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อม

    ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1            

ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1

คุณ ภชงค์ สฤษฏีชัยกุล พร้อมด้วยทีมงาน เดินทางมารายงานตัวให้พี่น้องชาวชายฝั่งทะเล   ตำบลปากน้ำได้รู้จักและพร้อ…

“รวมพลคนอาสา”

รวพลคนอาสา

เนื่องในวันอาสาพัฒนาชุมชน 28  มกราคม 2555

  กิจกรรม ปลูกต้นไม้แนวป้องกันมลภาวะ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองร่วมกับบริษัท ไออาร์พีซี กิจกรรม ปลูกต้นไม้แนวป้องกันมลภาวะ ในเขต พื้…

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง

ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก

Blog Stats

  • 22,004 hits

Blog Stats

  • 22,004 hits