0923461465
Get Adobe Flash player

GC Rayong Marathon 2019 ครั้งที่ 19 ภายใต้ สโลแกน “วิ่งล้ำสไตล์คิดใหม่เพื่อโลกที่ดีกว่า”

GC Rayong Marathon 2019 ครั้งที่ 19 ภายใต้ สโลแกน “วิ่งล้ำสไตล์คิดใหม่เพื่อโลกที่ดีกว่า”

GC ร่วมกับชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพจัดงานเดิน-วิ่ง GC Rayong Marathon 2019 ครั้งที่ 19 ภายใต้ สโลแกน “วิ่งล้ำสไตล์คิดใหม่เพื่อโลกที่ดีกว่า” โดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)


🥇เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 7 พ.ย.2562 ณ.ที่ศาลาแหลมเทียน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบ้านเพระยอง หรือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงฝั่งตะวันออก ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าวการแข่งขันเดิน-วิ่ง GC Eating Marathon 2019 ประจำปี 2562 โดยมี ดร.ชญานจันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยังยืนและภาพลักษณ์องค์กร GC ได้เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ที่ให้การสนับสนน โดยได้มอบงบเงินในการจัดการแข่งขันให้กับชมรมเดิน-วิ่งบ้านเพ โดยเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ.ที่หน้าศูนย์พัฒนากีฬากองทัพอากาศบ้านเพ จ.ระยอง

พร้อมด้วย นายไพรัตน์ อรุณเวสสเศรษฐ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเพ นางสาวเกตน์สิริสมบูรณ์ศิลป์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดระยอง นายแพทย์ชัยวัฒน์ จตุพร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นางจามจุรี พัดสอน นักวิชาการประมงปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก นายธานินทร์บุญธาราม ประธานชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพ เพื่อได้ร่วมส่งเสริมไลฟ์สไตล์ของผู้คนยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองอีกทั้งนักวิ่งทุกคนจะได้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการสวมใส่เสื้อที่แปรรูปมาจากขวดพลาสติกใส (PET) ใช้ แล้วมาผ่านกระบวนการทำเป็นเส้นใย Polyester 100% การจัดการขยะภายในงานและส่งเสริมการใช้ภาชนะใส่อาหารที่ผ่านการรับรองฉลาก GC Compostable (ผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ) ตอบสนองเทรนด์การใช้ชีวิตแบบ Circular Living ซึ่งสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy คือลดการเกิดขยะและของเสียลดการใช้ทรัพยากรถือได้ว่าเป็นการปฏิวัติการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากร (Resource Revolution)เพื่อคงไว้ให้ลูกหลานในอนาคต ซึ่งโดยในปีนี้ได้มีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 5,200 คน

🥇ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร GC กล่าวว่า ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้าง สรรค์คุณภาพชีวิตบริษัทฯมุ่งมั่นในการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจควบคู่กับการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการความรู้ ทรัพยากร เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในทุกด้านอย่างเต็มกำลัง เราส่งเสริมพร้อมริเริ่มและดำเนินโครงการ เพื่อสังคมต่างๆครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งมอบคุณค่าและและคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และขยายผลความสำเร็จไปสู่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย และโลกให้ดียิ่งขึ้นตามแนวคิด Chemistry for Better Livingเคมีที่เข้าถึงทุกความสุข
🥇สำหรับการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง “GC Rayong Marathon 2019” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญด้านกีฬาที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนแก่ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว ซึ่งในปีนี้นอกเหนือจากการสนับสนุนการจัดงานแล้ว บริษัทฯยังสนับสนุนการจัดทำเสื้อที่แปรรูปที่มาจากขวดพลาสติกใส (PET) ใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการทำเป็นเส้นใย Polyester 100% สำหรับนักกีฬาเดิน-วิ่ง และเจ้าหน้าที่จัดงานทำให้ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้อีกทางหนึ่ง สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
🥇นายธานินทร์ บุญธาราม ประธานชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพบ้านเพ กล่าวเสริมว่า สำหรับในการแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง “GC Rayong Marathon 2019” มีกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่17 พฤศจิกายน 2562 ณ.ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพอากาศบ้านเพ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ระยะ
มาราธอน 42.195 กิโลเมตร ระยะฮาร์ฟมาราธอน 21.100 กิโลเมตร ระยะมินิมาราธอน 10.550 กิโมเมตรและระยะไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร ซึ่งทางชมรมฯ ได้เตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้านเพื่อรองรับนักวิ่งมาจากทั่วประเทศไทยที่จะมาร่วมวิ่งในครั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักวิ่งให้มากที่สุดโดยคำนึงถึงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของนักวิ่งเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการปิดการจราจร โดยจากทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเป็นต้น

🥇ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ในนามของจังหวัดระยอง ขอขอบคุณคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง “GC Rayong Marathon 2019”ทุกภาคส่วนและรวมถึงท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และนับว่าเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมเรื่องการออกกำลังกายแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกับในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกทั้งงานในวิ่งครั้งนี้ได้มีการบริหารจัดการขยะภายในงานอย่างดี คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญและรณรงค์ให้นักวิ่งได้สวมใส่เสื้อที่ได้ทำมาจากขวดพลาสติกใส (PET) ใช้แล้วเป็นการลดปริมาณขยะได้เป็นจำนวนมากสำหรับเส้นทางแข่งขันในครั้งนี้ยังคงยึดเส้นทางเดิมคือ เลียบชายหาดของจังหวัดระยองชายหาดได้แก่ สวนสน อ่าวเพ และหาดแม่ร าพึง เป็นเส้นทางวิ่งธรรมชาติที่มีความสวยงามไม่แพ้จังหวัดชายทะเลในภาคอื่นๆ ซึ่งนักวิ่งที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกท่านยังได้ชมความสวยงามของชายหาดจังหวัดระยองนับเป็นอีกหนึ่งสีสันในการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกพร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของคนระยองตลอดเส้นทางในการแข่งขัน ซึ่งในปีนี้มีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันจำนวนกว่า 5,200 คน โดยไม่นับรวมครอบครัวที่ติดตามมาพักผ่อนท่องเที่ยวอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง โดยที่พักในระยะการจัดการแข่งขันจากสถานที่จัดงานได้ถูกจองเต็มในช่วงเวลาดังกล่าวและรวมถึงร้านอาหาร ร้านขายของฝากของที่ระลึกอื่นๆ เต็มไปด้วยนักกีฬาและผู้ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งได้เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดระยองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
รายงานข่าว : บก.ธรรญธร เพ็งขุนทด

รวมพลัง/ไทยรวมพลัง

ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
กวาง33 สุพจน์ กระจก adMaeJo
Tee250
kitti250
Blog Stats
  • 16,172 hits
Blog Stats
  • 16,172 hits