Get Adobe Flash player
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีเกษตรชุมชนจังหวัดระยอง

“รมช.สาธารณสุข” ร่วม MOU เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ”ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรปลอดภัยจังหวัดระยองสู่ตลาดโลก”

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธาณสุข

เมื่อเวลา11.00น. (26 ก.ย. 62) ณสถาบันวิทยสิริเมธีเลขที่ หมู่ 1 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย ( สยยท.) กล่าวต้อนรับ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธาณสุข ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับจังหวัดระยอง

 

โดยมีนางพิกุล กิตติพลประธานวิสาหกิจชุมชนเครื่อข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วิธีเกษตรชุมชนจังหวัดระยอง (วทสก.)กล่าว รายงานและวัตถุประสงค์การลงนามร่วมกันในครั้งนี้ พร้อมด้วยกลุ่มนักวิชาการจากสาขาต่างเข้าร่วมงานกับคับคั่ง

นางพิกุล กิตติพลประธานวิสาหกิจชุมชนเครื่อข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วิธีเกษตรชุมชนจังหวัดระยอง (วทสก.)

พร้อมด้วยกลุ่มนักวิชาการจากสาขาต่างเข้าร่วมงานกับคับคั่ง นางพิกุลฯกล่วว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ”ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรปลอดภัยจังหวัดระยองสู่ตลาดโลกในครั้งนี้ประกอบไปด้วยวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีเกษตรชุมชนจังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์กรมหาชน)(สวก) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว) ร่วมกับสมาคม สหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย(สยท) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองร่วมกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ร่วมกับสถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ ร่วมกับ บริษัทกนกโปรดักส์ จำกัด ร่วมกับสหกรณ์บริการเพื่อการแพทย์และสุขภาวะ จำกัด ร่วมกับสมาคมพัฒนาไผ่ไทย รวมทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน

 

โดยเจตนารมณ์เพื่อให้พันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้ง 4 ด้านคือด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัยด้านการบริการวิชาการ และด้าน ทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรมเกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรมในเชิงพื้นที่ทำให้เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกพืชปลอดภัยจังหวัดระยองได้รับความรู้สามารถนำความรู้สู่การพัฒนาพัฒนาสวนเกษตรปลอดภัยเพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีเกษตรชุมชนตามแนวทางแห่ง”ศาสตร์พระราชา”และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพ. ศ. 2561 ให้จังหวัดระยองบรรลุจุดหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ ระยะ 20 ปี พศ. 2560-2579 จังหวัดระยองมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนทั้ง 16 ฝ่าย

 

จึงทำข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ สำหรับด้านวิชาการนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรูปแบบวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีเกษตรชุมชนจังหวัดระยองให้สามารถพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาระบบการเกษตรปลอดภัยบูรณาการรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีเกษตรชุมชนร่วมกับองค์กรและหน่วยงานภาคี โดยจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรปลอดภัยจังหวัดระยองบูรณาการรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีเกษตรชุมชนเครือข่ายเชื่อมโยงกับกิจกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กลุ่มพื้นที่กลุ่มจังหวัดและไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียนหรือประชาคมโลกรวมถึงส่งเสริมสนับสนุนความรู้ทางวิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาต้นแบบเกษตรปลอดภัยจังหวัดระยองการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีเกษตรชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดโลก ร่วมทุกภาคส่วนสถาบันและองค์กรต่างๆที่ร่วมลงนามสร้างความร่วมมือโดยมีเจตนารมย์เพื่อการมี ส่วนร่วมใน การส่งเสริมสนับสนุนดำเนินกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นๆที่จะทำให้ภารกิจของแผนงานหรือโครงการ ซึ่งคาดว่าจะเกิดผลประโยชน์กับจังหวัดระยองและสามารถรองรับนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 

 

รายงานข่าว : ธรรญธร เพ็งขุนทด

 

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
กวาง33 สุพจน์ กระจก adMaeJo
Tee250
kitti250
Blog Stats
  • 18,215 hits
Blog Stats
  • 18,215 hits