Get Adobe Flash player

เทศบาลตำบลเนินพระ ร่วมกับ บริษัท กัลฟ์ ฯ จัดโครงการปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณริมคลองก้นปึก หมู่ที่ 7 ต.เนินพระ

เทศบาลตำบลเนินพระ ร่วมกับบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จํากัด จัดโครงการปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณริมคลองก้นปึก หมู่ที่ 7 ต.เนินพระ”

นายสดุดี สุจริต ผู้จัดการบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ปัจจุบันการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมรวมทั้งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่ให้ความสนใจของบุคคลทั่วไป

นายสดุดี สุจริต ผู้จัดการบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการต่างๆ และภาคประชาชน จะใส่ใจและตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ การจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์เป็นแนวป้องกันภัยจากคลื่นลมในฤดูฝน

เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว ปลูกฝังจิตสำนักและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างความร่วมมือร่วมใจในกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดสุชาดา และหน่วยงานราชการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก

สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดสุชาดา ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง ณ บริเวณริมคลองก้นปึก เทศบาลตำบลเนินพระ จำนวน 2,000 ต้น

รายงานข่าว/บก.ธรรญธร เพ็งขุนทด 0909969568

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 28,132 hits
Blog Stats
  • 28,132 hits