Get Adobe Flash player

IRPC Big Cleaning Beach “หัวใจอาสาร่วมเก็บขยะชายหาดท่าเรือไออาร์พีซี”

1 2 3 4

วันที่ 11 กันยายน 2558  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  จัดกิจกรรม  “หัวใจอาสาร่วมเก็บขยะชายหาดท่าเรือไออาร์พีซี” ณ บริเวณชายหาดท่าเรือไออาร์พีซี โดยนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นพนักงานของบริษัทจากสายงานต่างๆ, สมาคมสโมสรไออาร์พีซี, วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี, ทหารค่าย ร.พัน 7, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาระยอง, กลุ่มบริษัทนทลิน, ชุมชนปลวกเกตุ และกลุ่มประมงเรือเล็ก  รวมจำนวน 651 คน  เก็บขยะได้น้ำหนักรวม 2,500 กิโลกรัม

เนื่องจากบริเวณชายหาดท่าเรือไออาร์พีซี มีขยะจากทะเลถูกคลื่นซัดมาอยู่บนชายหาดเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงได้รวมกลุ่มสมาชิกหัวใจอาสาจากหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด  สวยงาม น่าท่องเที่ยว    รักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการเก็บขยะบริเวณชายหาด

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า การทำกิจกรรมจิตอาสาเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับพนักงานขององค์กรรวมไปถึงคู่ค้าของบริษัท ในการทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อมซึ่งบริษัทฯพร้อมที่จะสนับสนุนทั้งบุคคลากรของบริษัทออกไปทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นกิจกรรมนี้ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน และองค์กรเครือข่ายต่างๆ ซึ่งในวันนี้ก็มีคู่ค้าของฝ่ายท่าเรือ (กลุ่มบริษัทนทลิน), สมาคมสโมสรไออาร์พีซี, วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี, ทหารค่าย ร.พัน 7, ชุมชนปลวกเกตุ และกลุ่มประมงเรือเล็ก  กว่า 500 คน  พร้อมรถบรรทุก  ออกเก็บขยะบริเวณริมชายหาดท่าเรือไออาร์พีซี  ซึ่งพบว่ามีขยะประเภทถุงพลาสติกในครัวเรือนเป็นจำนวนมากลอยมา เกยชายหาด   คาดว่าน่าจะมาจากกระแสลมทะเลพัดมา  ดังนั้น ทุกคนควรตระหนักถึงปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่าง ๆ อันเกิดจากการกระทำของมนุษย์  ซึ่งจะต้องร่วมกันดูแลและแก้ปัญหา  ไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งสกปรกลงสู่แม่น้ำ ลำคลอง และท้องทะเล  เพราะจะทำให้น้ำอาจเกิดการเน่าเสีย ระบบนิเวศในน้ำ      ที่หายไป อีกทั้งควรสร้างจิตสำนึกในการทำจิตอาสาอย่างยั่งยืน  เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและชายหาด   ให้อยู่ในสภาพที่สวยงามตลอดไป

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  มีนโยบายที่จะพัฒนาชุมชน  ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและชุมชนมาโดยตลอด  ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่   ไปกับการห่วงใย  แบ่งปัน และใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป / บ.ก.ขวัญ ธรรญธร เพ็งขุนทด

 

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 28,420 hits
Blog Stats
  • 28,420 hits