Get Adobe Flash player

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำภาคตะวันออก ร่วมลงพื้นที่การปรับปรุงและดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน  จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2565 นาย วิชัย เลี่ยมเปี่ยม  ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำภาคตะวันออก ร่วมลงพื้นที่  จังหวัดจันทบุรี อ.แก่งหางแมว  ม.ที่ 8 ตำบล สามพี่น้อง และ ม.ที่ 4 ตำบลพวา  ดำเนินโครงการปรับปรุงและดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนและชวาบ้านมีน้ำประปาที่ดีและมีคุณภาพใช้ในการอุปโภคบริโภค อย่างยั่งยืนและพึ่งพาตนเองได้และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) อีสท์วอเตอร์ พร้อมทั้งการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม

รายงานข่าว/ธรรญธร เพ็งขุนทด 0909969568

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 25,670 hits
Blog Stats
  • 25,670 hits