Get Adobe Flash player

ดาว ร่วมมือกับ อพวช. จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์” โรงเรียนใน จ.ระยอง

image004 Photo1 Photo2 Photo3 Photo4 Photo5 Photo6 Photo7 Photo8 Photo9 Photo10 Photo11

 

ดาว ร่วมมือกับ อพวช. จัด “คาราวานวิทยาศาสตร์” ในจังหวัดระยอง

มุ่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้เยาวชนอย่างต่อเนื่อง

 ระยอง 4 กันยายน 2558 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดงาน ดาว-อพวช. คาราวานวิทยาศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อตอกย้ำการสนับสนุนด้านสะเต็มศึกษา (STEM) และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งในและนอกห้องเรียนให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยอง

กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์นี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่จังหวัดระยองเป็นปีที่สองแล้ว จากการที่ทั้งสองหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ในกลุ่มเยาวชน ซึ่งในปีนี้คณะผู้จัดงานได้พยายามเพิ่มเติมกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การให้ความรู้เรื่องเทคนิคปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนที่ปลอดภัย จากโครงการ “ห้องเรียนเคมีดาว” ตลอดจนพยายามเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มนักเรียนมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมจากปีที่ผ่านมาซึ่งจัดในสนามกีฬาขนาดใหญ่มาจัดกิจกรรมในโรงเรียนในสองพื้นที่ ได้แก่ มาบตาพุด และบ้านฉาง พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนจากต่างโรงเรียน รวมทั้งเยาวชนผู้สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมงานด้วย

นายจิรศักดิ์ สิงห์มณีชัย กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชน โดยเฉพาะด้านสะเต็มศึกษา อันประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบเคลื่อนที่เช่นนี้จะทำให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มเยาวชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขารักในวิชาวิทยาศาสตร์ เพิ่มพูนความรู้ ต่อยอดการศึกษาในสาขาวิชานี้ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติต่อไป”

นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ได้กล่าวถึงที่มาและจุดประสงค์ของกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์ ว่า “องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีความตั้งใจในการนำเสนอเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่เข้าถึงได้ ให้กับนักเรียน เยาวชน และบุคคลทั่วไปในวงกว้าง  เพราะความรู้และวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ  การจัดกิจกรรม ‘คาราวานวิทยาศาสตร์’ จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการนำเสนอความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว โดยใช้การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในรูปแบบที่ดูสนุก ไม่น่าเบื่อ และทุก ๆ คนสามารถมีส่วนร่วมได้”

by/บก.ขวัญ ธรรญธร เพ็งขุนทด 061-749-2456

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 28,420 hits
Blog Stats
  • 28,420 hits