Get Adobe Flash player

อบต.นาตาขวัญฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ

เมื่อวันที่ 25 กพ. 65 นายอุทิศ ชื่อประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ  ประสานงาน  กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระยอง ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ที่ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ  ตำบลนาตาขวัญ   

เนื่องจากประชาชนตำบลนาตาขวัญ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น พร้อมขอความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้า จัดทําฉากกั้นด้านข้าง ระหว่าง ร้านตนเอง กับร้านข้างเคียง และฉากกั้นระหว่างตนเองกับลูกค้า

เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดนี้  และได้ทำการปิดตลาดชั่วคราว  เพื่อทำความสะอาดเป็นระยะเวลา  3 วัน ตั้งแต่วันที่ 25- 27 กุมภาพันธ์  2565  จะเปิดตลาด ให้บริการ  ปกติ ใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นี้

รายงานข่าว ธรรญธร เพ็งขุนทด

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 23,869 hits
Blog Stats
  • 23,869 hits