Get Adobe Flash player

SPRC ร่วมกับคณะทำงาน ชี้แจงหลักการในการชดใช้และเยียวยาฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

SPRC ร่วมกับคณะทำงาน ชี้แจงหลักการในการชดใช้และเยียวยาฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00 น. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ได้ร่วมกับคณะทำงาน ที่ดำเนินงานร่วมกัน ประกอบด้วยประมงจังหวัดระยอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สมาคมประมงจังหวัดระยอง สมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็กระยอง สมาคมประมงพื้นบ้านท้องถิ่นระยอง กลุ่มประมงพื้นบ้านตากวน วิสาหกิจประมงเรือเล็กพื้นบ้านอำเภอเมืองระยองและอำเภอบ้านฉางสามัคคี ชุมชนประมงท้องถิ่นสวนสน 1 และ 2 กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดระยอง สมาคมประมงไดหมึกเพ และสมาคมประมงท่าเรือแกลง

SPRC ร่วมกับคณะทำงาน ชี้แจงหลักการในการชดใช้และเยียวยาฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ในการพูดคุยกับชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยองที่ลงทะเบียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้แล้ว เพื่อชี้แจงเบื้องต้นถึงหลักการในการชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ชุมชนฯ ประกอบด้วยสองปัจจัยหลัก ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อวันและระยะเวลานับตั้งแต่การเกิดเหตุ ซึ่งมาจากการพิจารณาร่วมกันของคณะทำงาน โดยกลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่นจะได้รับการแจ้งวันและเวลาสำหรับการเข้ามารับการชดใช้ค่าเสียหาย

ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านสถานที่ต่อไป อย่างไรก็ตาม ทาง SPRCและคณะทำงานได้รับข้อเสนอเพิ่มเติม จากกลุ่มประมงท้องถิ่น ซึ่งจะมีการประเมินและพิจารณาร่วมกัน โดยจะมีการประชุมอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ สำหรับกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ และกลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น ที่ลงทะเบียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ซึ่งมีจำนวนประมาณ 4,853 คนนั้น SPRC และคณะทำงานของแต่ละกลุ่มได้มีการพิจารณาเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายภายใต้แนวทางเดียวกัน ซึ่งจะเร่งดำเนินการประชุมชี้แจงและกำหนดวันจ่ายค่าเสียหายให้เร็วที่สุด โดยได้มีการนัดประชุมกับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ ในวันเดียวกัน

ทั้งนี้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บ้านสบ๊าย สบาย รีสอร์ท หาดแม่รำพึง ตำบล ตะพง จะเปิดดำเนินการจนถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงเปิดให้มีการร้องเรียนได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 038 699 881 – ศูนย์สื่อสาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและจะปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานในเชิงรุกของเรา

รายงานข่าว ธรรญธร เพ็งขุนทด 0923461465

#หนังสือพิมพ์รวมพลัง #SPRC #น้ำมันรั่ว #น้ำมันดิบรั่วไหล #ประมงจังหวัดระยอง #กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง #ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล #จังหวัดระยอง #ระยอง #องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง #สมาคมประมงจังหวัดระยอง #สมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็กระยอง #สมาคมประมงพื้นบ้านท้องถิ่นระยอง #กลุ่มประมงพื้นบ้านตากวน #วิสาหกิจประมงเรือเล็กพื้นบ้านอำเภอเมืองระยอง #วิสาหกิจประมงเรือเล็กพื้นบ้านอำเภอบ้านฉางสามัคคี #ชุมชนประมงท้องถิ่นสวนสน #กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง #สำนักงานประมงจังหวัดระยอง #สมาคมประมงไดหมึกเพ #สมาคมประมงท่าเรือแกลง

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 23,869 hits
Blog Stats
  • 23,869 hits