Get Adobe Flash player

IRPC สนับสนุนถุงแดงคัดแยกขยะติดเชื้อ

IRPC สนับสนุนถุงแดงคัดแยกขยะติดเชื้อ

            เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายชวโรจน์ เจริญสุข เจ้าหน้าที่แผนก กิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ มอบถุงแดงจำนวน 600 ใบ และแอลกอฮอล์จำนวน 40 ลิตร ให้กับโรงพยาบาลระยอง สาขาตะพง 

โดยมี นางทัตติกา ฉัตรชัยพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานรักษาพยาบาล โรงพยาบาลระยองสาขาตะพง เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อใช้คัดแยกขยะติดเชื้อ และกิจกรรมของโรงพยาบาล

            ไออาร์พีซี แสดงให้เห็นถึงความมุ่นมั่นในการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

รายงานข่าว ธรรญธร เพ็งขุนทด

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 25,670 hits
Blog Stats
  • 25,670 hits