Get Adobe Flash player

โครงการท่าเรือฯ มาบตาพุด เฟส 3 สนับสนุน ชุมชนหนองแฟบมอบถุงยังชีพช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด

คณะกรรมการชุมชนหนองแฟบ นำโดย นายอิทธิ แจ่มแจ้ง ประธานชุมชนหนองแฟบ เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนและหน่วยงานร่วมสนับสนุน จัดโครงการมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด

โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ. และ การดำเนินงานของ บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) และ บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด (CHEC) โดย มีผู้แทนบริษัทฯ คือ นาย ศุภฤกษ์ โสภณราพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์บริษัท GMTP และ นางสาวกชมล จิตภัทรโชติ

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ บริษัท CHEC ร่วมมอบการสนับสนุน ให้กับ คณะกรรมการชุมชนหนองแฟบ โดย มีนายอิทธิ แจ่มแจ้ง ประธานกรรมการชุมชน เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในสถานการณ์โควิด- 19 แพร่ระบาดต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน

นายศุภฤกษ์ โสภณราพงษ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดย กนอ. สทร. บริษัท GMTP และ CHEC ในการพัฒนาก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ มีนโยบายในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนรอบโครงการฯ ซึ่งมีกิจกรรมลงสู่ชุมชนจำนวนมาก ในส่วนของเรื่องโควิดระบาด ก็มีการแจกวัสดุอุปกรณ์ป้องกัน สนับสนุน รพ.สนาม และ มีมาตรการในการควบคุมดูแลพนักงานในโครงการทั้งหมดให้มีการฉีดวัคซีน ตรวจเช็คการติดเชื้อ ควบคุมการเดินทในพื้นที่เสี่ยง และ มาตรการแผนงานในการจัดหาศูนย์พักคอย รพ.สนาม สำหรับพนักงานทั้งหมด ตามมาตการของจังหวัดและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เป็นต้น และวันนี้ทางชุมชนมีกิจกรรมเพื่อประชาชนทางโครงการฯ

จึงได้ร่วมสนับสนุนด้วย ทุกภาคส่วนต้องช่วยเหลือร่วมมือกัน ทางโครงการฯมีนโยบายในการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่แล้วชัดเจน และ ขอบคุณคณะกรรมการชุมชนและทุกหน่วยงานด้วยครับ เราต้องร่วมด้วยช่วยกันผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

รายงานข่าว/ธรรญธร เพ็งขุนทด

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 24,613 hits
Blog Stats
  • 24,613 hits