Get Adobe Flash player

การประชุมคณะกรรมการสรรหาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.นายอนุชา เทียนชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เขต 9 เป็นประธานประชุมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง มีนายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ร่วมสังเกตการณ์

โดยมีวาระที่สำคัญคือ การคัดเลือกประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยองคนใหม่ แทนนางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยองคนเดิมที่หมดวาระลง โดยได้เปิดให้มีการเสนอชื่อและสมัคร ปรากฎว่า มีผู้เสนอตัวเพียงคนเดียวคือ นางสุวรรณา โดตี้ อดีตเคยดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยองมาก่อนแล้ว จึงได้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยองคนใหม่ ซึ่งมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี โดยมีสมาชิกฯ ร่วมแสดงความยินดีด้วยความยินดียิ่ง อย่างไรก็ตาม จะมีการลงนามแต่งตั้งอย่างเป็นทางการตามระเบียบข้อบังคับจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกครั้ง.

ภาพข่าว/วฐิต กลางนอก รายงานข่าว/ธรรญธร เพ็งขุนทด

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 20,587 hits
Blog Stats
  • 20,587 hits