Get Adobe Flash player

บีเอสที สนับสนุนน้ำดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด สนับสนุนน้ำดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19)

บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (บีเอสที) มอบสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 5,000  ขวดให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง  โรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุข หน่วยบริการสุขภาพชุมชน

และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ของทีมบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

รายงานข่าว/ธรรญธร เพ็งขุนทด

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 20,587 hits
Blog Stats
  • 20,587 hits