0923461465
Get Adobe Flash player
บก.แถลง/ HNY 2020
0923461465

โควิดจะแพ้พ่าย เมื่อคนไทยร่วมรักสามัคคี

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 : “อุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย” ให้ 9 โรงพยาบาลใน จ.ระยอง

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 : “อุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย” ให้ 9 โรงพยาบาลใน จ.ระยอง

ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของระยอง
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 – ระยอง – ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ประกอบด้วย กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายผลิตจากอะคริลิก Shinkolite และชุด DIY Aerosol Guard จากเอสซีจี จำนวน 70 ชุด ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยจะส่งต่อให้กับโรงพยาบาล 9 แห่ง ในจังหวัดระยอง เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จากผู้ป่วยสู่ภายนอก และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์
สำหรับอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ที่ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ จ.ระยอง ในครั้งนี้ มี 2 รูปแบบ คือ
1) กล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ช่วยในปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจ และหัตถการของบุคลากรทางการแพทย์ ผลิตจากแผ่นอะคริลิก Shinkolite มีความใส สะอาด ปราศจากฝุ่นละอองเจือปน ใช้ครอบบริเวณศีรษะของผู้ป่วยติดเชื้อที่ระบบหายใจล้มเหลวระหว่างปฏิบัติการใส่ท่อช่วยหายใจ
2) ชุด DIY Aerosol Guard จากเอสซีจี เป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายแบบถอดประกอบได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วยอุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน อาทิ ท่อและข้อต่อพีวีซีจากเอสซีจี เพื่อประกอบเป็นโครงสร้าง แผ่นฟิล์มพลาสติกช่วยลดการฟุ้งกระจายของเชื้อ
โดยชุด DIY Aerosol Guard นี้ ประกอบและติดตั้งได้ง่าย น้ำหนักเบา สามารถเปลี่ยนฟิล์มพลาสติกที่คลุมโครงสร้างได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ จึงสะอาดปราศเชื้อโรค
โดยโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งในจังหวัดระยอง
ได้แก่
โรงพยาบาลศูนย์ระยอง
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โรงพยาบาลชุมชนแกลง
โรงพยาบาลชุมชนวังจันทร์
โรงพยาบาลชุมชนบ้านค่าย
โรงพยาบาลชุมชนบ้านฉางโรงพยาบาลชุมชนปลวกแดง
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา
การส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ จ.ระยอง
ในครั้งนี้ มี นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ
โดยผู้ร่วมส่งมอบนวัตกรรมได้แก่
นายพศาล เล็กสกุลไชย กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
นายศิริพันธ์ อาจนนท์ลา ผู้จัดการฝ่าย Manufacturing บริษัท ไทยเอ็มเอ็มเอ จำกัด และ
นายโฆษิต หนูฤทธิ์ Operational Productivity Improvement Department Manager บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

รายงานข่าว/บก.ธรรญธร เพ็งขุนทด

รวมพลัง/ไทยรวมพลัง

ผู้สนับสนุน

กวาง33 สุพจน์ กระจก adMaeJo
Tee250
kitti250
Blog Stats
  • 15,092 hits
Blog Stats
  • 15,092 hits