Get Adobe Flash player
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

GC ประกาศผลโครงการประกวดหนังสั้น-ภาพนิ่งหัวข้อ “ระยอง ซ่อนสุข”


เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ประกาศผลการตัดสินสุดยอดผลงานในโครงการประกวดหนังสั้น และโครงการประกวดภาพนิ่ง หัวข้อ “ระยอง…ซ่อนสุข” (Rayong’s Undiscovered Happiness) ภายใต้โครงการ “เส้นทางแห่งความสุขกับ GC” ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 700,000 บาท โดยผู้ชนะเลิศโครงการประกวดหนังสั้น ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ ทีม The Wolffilm ประเภทนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ นางสาวพัชราภรณ์ มาลัยทอง ผู้ชนะเลิศโครงการประกวดภาพนิ่ง ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ นางสาวกิติพร แซ่ค่ง ประเภทนักเรียน/นักศึกษา ได้แก่ นางสาววรรษชล เที่ยงแท้ จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 241 ผลงาน ณ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานระยอง


​ นายกัมพล ชัยกิจโกสีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “GC ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง จัดโครงการประกวดหนังสั้นและโครงการประกวดภาพนิ่ง ในหัวข้อ “ระยอง…ซ่อนสุข” ภายใต้โครงการ “เส้นทางแห่งความสุขกับ GC” เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดระยอง โดยชวนเชิญคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการสร้างสรรค์หนังสั้นและการถ่ายภาพ มาร่วมถ่ายทอดความสุขของชาวระยองในมุมมองใหม่ๆ ที่คนทั่วไปไม่เคยได้รู้จักมาก่อน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว วิถีชุมชน มรดกทางวัฒนธรรมเมืองระยอง แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเลนส์ ทั้งนี้ GC มีความยินดีและชื่นชมที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของจังหวัดระยองที่นับวันอาจเลือนหายไปตามกาลเวลา เพื่อให้จังหวัดระยองเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว ตามเป้าหมายของ GC และ ททท.”

​ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า ในนามของจังหวัดระยอง กระผมขอขอบคุณ ผู้บริหารบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน องค์กรในพื้นที่ ที่ร่วมกันสร้างความสุขและส่งมอบให้กับชาวระยอง ได้จัดโครงการประกวดหนังสั้นและภาพนิ่ง หัวข้อ “ระยอง…ซ่อนสุข” ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ ที่ช่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนระยอง สะท้อนความสุข อัตลักษณ์ของคนระยองในมุมที่แปลกใหม่จากเดิม กระผมขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอชื่นชมผู้จัดทำโครงการและผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านที่ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ให้กับชาวระยอง ช่วยเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เห็นเชิงประจักษ์ เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ยกระดับ และต่อยอดวัฒนธรรมในพื้นที่ ผมขอฝากให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องราวความสุขของชาวระยองให้สาธารณชนได้รู้จัก เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของจังหวัดระยอง ต่อยอดเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างมูลค่าและเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไป

​สำหรับโครงการประกวดหนังสั้น ความยาว 3-5 นาที และโครงการประกวดภาพนิ่ง แบ่งการส่งผลงานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน/นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป ทีมละไม่เกิน 5 คน ผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสั้น ความยาว 3-5 นาที

      

: ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
• รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวพัชราภรณ์ มาลัยทอง ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ The Law Of Happiness
• รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ทีม Zamatoodmoodmmon (ซามาตู้ดมูดมูน) ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ เดินทางตามความสุข
• รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 20,000บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีม แอลกอฮอลแมน ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ รอยยิ้ม และ ทีมคนจนผู้ยิ่งใหญ่มาก ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ When I go to Rayong, I feel happy
• รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ทีม Move Forword ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ Blue Summer
: ประเภทประชาชนทั่วไป
• รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ทีม The Wolffilm ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ Sound Of Happiness
• รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ทีม Ant Man ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ทางออก ของสายเพลย์
• รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 20,000บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Mobmaet (ม็อบแม็ท) ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ Laem Yah Rayong Surf Club และทีม The Final Call ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ Aloha Rayong
• รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ทีม Control S+Fender FoTo ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ หลง (รัก) ระยอง
: ผลการตัดสินโครงการประกวดภาพนิ่ง
ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
• รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นางสาววรรษชล เที่ยงแท้ ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ครอบครัวประมง
• รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณนายธนวัฒน์ ทองจันทร์ ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ วิถีชีวิต ชาวชุมชนปากน้ำประแส
• รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
1. คุณธัญวรัตม์ สวัสดิชัย ​ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ มณฑปเก่าบนเส้นทางแห่ง
ความสุข
2. คุณพรไพลิน สุดใจ ​​ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ล่องเรือ
3. คุณมังกร โตแย้ม​​ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ Delta-loop
4. คุณอัครชัย เหลืองสอาดกุล​ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ชนบทพื้นบ้าน ชาวประแสร์
5. คุณนายชัชนันท์ โคตรสา​ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ เรือสำราญ
6. คุณสิปปกร บัวทรง​​ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ระยองเมืองพุทธศาสนา
7. คุณธิติวัฒน์ นิธิเศรษฐ์ต้ง​ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ความสุขที่เปิดเผย
8. คุณวัชรสิทธิ์ อรชุน​​ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ การค้า
9. คุณปุณวัฒน์ อิ้วชาวนา​​ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ รอยยิ้ม
10. คุณวิชญ์ชฎา ลักษมัญ​​ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ เย็นวันสุข
• รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณชัชนันท์ โคตรสา ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ เรือสำราญ
: ประเภทประชาชนทั่วไป
• รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณกิติพร แซ่ค่ง ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ สุขกายสุขใจ
• รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณณัฏฐณิชา เหลืองสอาดกุล ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ วิถีชุมชนในเมืองอุตสาหกรรม
• รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 1,000บาท จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
1. คุณสุรีย์ พึ่งฉ่ำ​​​ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ เก็บหมาก
2. คุณธรรมรัตน์ สวัสดิชัย​​ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ความสุขของนักประดิษฐ์จำลอง
จากเมล็ดข้าว
3. คุณหรรษา ตั้งมั่นภูวดล​​ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ รอยแย้มพระสรวล
แห่งวัดป่าประดู่
4. คุณธวัชชัย อ้อยทอง​​ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ สุขบริสุทธิ์
5. คุณภัทรานิษฐ์ เจริญพานิช ​ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ตอก..ตั้ง..ฝังใจ
6. คุณชาญวิทย์ อิสราสุวิภากร ​ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ทิวทัศน์ป่าชายเลนพระเจดีย์
กลางน้ำ
7. คุณพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ ​ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ศูนย์การเรียนรู้ที่มากด้วย
ความสุข
8. คุณตฤณ สิงหกลางพล​​ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ สุข สนุก ณ ทุ่งโปรงทอง
9. คุณอภิรักษ์ วงษ์พัทธ์สิงห์​ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ ทุเรียน ซ่อนสุข
10. คุณรุจิพันธ์ พิรุฬห์ภาวดี​​ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ สองด้าน
รางวัล Popular Vote

เงินรางวัล 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ คุณตฤณ สิงหกลางพล ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด คือ วัดเขาถ้ำระฆังทอง

รายงานข่าว: ธรรญธร เพ็งขุนทด

สำหรับโครงการ “เส้นทางแห่งความสุขกับ GC” เป็นโครงการที่ GC ได้ดำเนินร่วมกับพันธมิตรสำคัญ คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากมหาวิทยาศิลปากรมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน และศิลปวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี โดยมีนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ร่วมกันสำรวจ ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยในพื้นที่จังหวัดระยอง เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 -2563 โดยมีขอบเขตการศึกษาองค์รวม ดังนี้ คือ 1) การวิจัยด้านวัฒนธรรมและเส้นทางสายประวัติศาสตร์ 2) การวิจัยด้านเอกสารโบราณ 3) การวิจัยด้านศิลปกรรมและงานช่าง 4) การวิจัยข้อมูลชาติพันธุ์และวิถีชุมชน 5) การจัดทำฐานข้อมูล เผยแพร่ข้อมูลระยอง และกระบวนการสร้างความรู้สู่ท้องถิ่น 6) โบราณคดีระยอง และ 7) การพัฒนาศักยภาพของวัสดุจากชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยอง การเชื่อมโยงระหว่างวัสดุจากผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นกับนวัตกรรมวัสดุจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

 

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
กวาง33 สุพจน์ กระจก adMaeJo
Tee250
kitti250
Blog Stats
  • 18,216 hits
Blog Stats
  • 18,216 hits