Get Adobe Flash player
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

กลุ่มบริษัท อินโดรามา ส่งมอบอาคารธนาคารขยะ และร่วมเปิดอาคารพระมหาชนก เรือนแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน

กลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

ส่งมอบอาคารธนาคารขยะ และร่วมเปิดอาคารพระมหาชนก เรือนแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนเชิงนิเวศ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดกรอกยายชา

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล นำโดย นายสุนิล โฟเตด้า ประธานกลุ่มธุรกิจ PTA จังหวัดระยอง (กลาง) และคณะ ส่งมอบอาคารธนาคารขยะรีไซเคิลหลังจากทำการปรับปรุงอาคารใหม่ให้แก่ โรงเรียนวัดกรอกยายชา จ.ระยอง โดยอาคารธนาคารขยะรีไซเคิลแห่งนี้ ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยบริษัทไอวีแอล ซึ่งโครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ยังสร้างความตระหนักในเรื่องมูลค่าของของเสียที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชนอีกด้วย โดยภายใน 5 ปีที่ผ่านมา นักเรียนในโครงการสามารถจัดเก็บขยะพลาสติกในชุมชนได้รวม 21,770.52 กิโลกรัม โดยเป็นขวดพลาสติก PET จำนวน 2,208 กิโลกรัม และสามารถสร้างรายได้มากกว่า 43,113 บาท จึงนับเป็นโรงเรียนต้นแบบในการศึกษาดูงานด้านธนาคารขยะรีไซเคิลของจังหวัดระยองตามแนวทางของโรงเรียนเชิงนิเวศ (Eco-school) โดยภายในงาน บริษัทไอวีแอลยังได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัตถุดิบ PET รีไซเคิล สินค้าและผลิตภัณฑ์จาก PET รีไซเคิล พร้อมมอบเสื้อเชิ้ต และเสื้อโปโลรีไซเคิลที่ผลิตจากขยะพลาสติกรีไซเคิลมอบแก่ครู และนักเรียน จำนวน 500 ตัวอีกด้วย

 ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางช่อชบา ชื่นบาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธานเปิดอาคารพระมหาชนก เรือนแสดงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน นางสาวนวลจันทร์ ทารักษ์ ผู้แทนสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ นางสาว
สุภาวดี ปิติทานันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกรอกยายชา และผู้ปกครองเด็กนักเรียน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีจำนวนมาก รวมทั้งในงานยังมีพิธีลงนาม
MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนเชิงนิเวศตามศาสตร์พระราชาอีกด้วย

รายงานข่าว: ธรรญธร เพ็งขุนทด 

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
กวาง33 สุพจน์ กระจก adMaeJo
Tee250
kitti250
Blog Stats
  • 18,217 hits
Blog Stats
  • 18,217 hits