Get Adobe Flash player

กัลฟ์ หนุน ท่าเรือมาบตาพุด เฟส 3 จัดกิจกรรม “GULF MTP ฟุตบอลคลีนิก”ปี 2566

วันที่ 11 กันยายน 2566  ณ โรงเรียนวัดตากวน  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ และ โรงเรียนบ้านพยูน จัดกิจกรรมโดย โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3  นำโดย บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด( Gulf MTP ) บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาการก่อสร้างโครงการฯ (PMSC) และ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร) จัดกิจกรรมอบรม “ GULF MTP ฟุตบอลคลีนิก ” ปี  2566โดยมีวัตถุประสงค์ 1)

เพื่อให้สร้างโอกาสให้แก่เยาวชนได้รับการฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐานสู่อาชีพอย่างถูกวิธี 2) เพื่อพัฒนามาตรฐานการเล่นกีฬาฟุตบอล ของเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศ 3) เพื่อให้นักเรียนเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีสุขภาพอนามัยที่ดีและห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดตากวน โรงเรียนบ้านหนองแฟบ และ โรงเรียนบ้านพยูน กิจกรรมวันนี้ได้รับเกียรติจาก  คุณรุ่งนภา คำต่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากวน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และ นายสดุดี สุจริต ผู้จัดการโครงการก่อสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3  บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (GMTP) กล่าวรายงาน

พร้อมด้วย นายศุภฤกษ์ โสภณราพงษ์ เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมการอบรมฯ และผู้แทนบริษัท (ITD) /  (PMSC) เข้าร่วมดำเนินการ  อีก 2 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก คุณนภัส ทอมุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฟบ  คุณปัทมา เชื้อรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพยูน พร้อมกันนี้ผู้จัดได้เชิญวิทยากรครูผู้สอนในการฝึกอบรมแก่นักเรียนครั้งนี้ ซึ่งเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพที่มีชื่อเสียง ได้แก่ นายพู่กัน โด่งดัง (อดีตฟุตซอลทีมชาติไทย ) นายชนะชัย พึ่งหลวง (โค้ชทีมฟุตซอล ระยอง ) นาย โชติพงศ์  แจ้งสว่าง (นักกีฬานนทบุรี ฟุตซอลไทยลีค)  นายสิทธิกร ก้อนทองดี (นักกีฬาฟุตซอล จังหวัดระยอง ) นาย ธนิศร เอี่ยมพ่วง (นักกีฬาฟุตซอล จังหวัดระยอง ) เป็นต้น 

  นักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 70 คน บรรยากาศการอบรม มีการเรียนการสอนทั้งเทคนิควิธีการเล่นฟุตบอลแบบมืออาชีพ สอนทักษะต่างๆ การเล่นแต่ละตำแหน่ง การเล่นเป็นทีม กฎกติกามารยาทและการมีจรรยาบรรณ การรู้แพ้ชนะอภัยน้ำใจนักกีฬา และความตระหนักถึงสุขภาพอนามัยและห่างไกลยาเสพติด การฝึกอบรมเป็นไปอย่างกันเองสนุกสนาน ได้รับการดูแลจากวิทยากรอย่างดีเยี่ยม ซึ่งมีเสียงตอบรับจากนักเรียนว่าสนุกสนาน ได้ความรู้และรู้สึกประทับใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ทางโครงการฯ ยังมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการด้วย

รายงานข่าว ธรรญธร เพ็งขุนทด

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 27,384 hits
Blog Stats
  • 27,384 hits