Get Adobe Flash player

กรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจังหวัดระยอง จัดประชุม อสค.สัญจรเขตและร่วมกันจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมฯ

กรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจังหวัดระยอง จัดประชุม อสค.สัญจรเขตและร่วมกันจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมฯ

กรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจังหวัดระยอง จัดประชุม อสค.สัญจรเขตและร่วมกันจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมฯ

วันที่ 20 มีนาคม 2566 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำโดย นางนภารัตน์ ตันยะบุตร พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มคุมประพฤติ เขตพื้น ที่ 1 นายสุรศักดิ์ ทองศิริ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอนิคมพัฒนา นายสมเกียรติ ตาละลักษมณ์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอบ้านฉาง พ.จ.อ.สิทธิโชค ฤกษ์ดี ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอปลวกแดง นายทวีศักดิ์ สาริกบุตร ประธานอาสาสมัครอำเภอบ้านค่าย และอาสาสมัครคุมประพฤติ ทั้ง 4 เขตพื้นที่ ร่วมกันจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจรเขตพื้นที่ 1 ครั้งที่ 2/2566

กรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจังหวัดระยอง จัดประชุม อสค.สัญจรเขตและร่วมกันจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมฯ

โดยมีอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 21 คน ซึ่ง มีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานคุมประพฤติ เเละสร้างความรับรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริต เเละประพฤติมิชอบ กระทรวงยุติธรรม ร่วมทั้งการหาเเนวทางป้องกันปัญหา เเละ ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนิคมพัฒนา(วัดมาบข่า) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

จากนั้นร่วมกันจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัดมาบข่า โดย มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม19 คน และได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท เซ้าท์ซิตี้ ปิโตรเคม จำกัด มอบไม้กวาดให้แก่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง เพื่อใช้ในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อไป

#อสค#กรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมจังหวัดระยอง#บริการสังคมฯ#อสคสัญจร#กระทรวงยุติธรรม#เซ้าท์ซิตี้ปิโตรเคม#วัดมาบข่า

รายงานข่าว/บก.ธรรญธร เพ็งขุนทด

#หนังสือพิมพ์รวมพลัง #ruampalang.com

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 28,132 hits
Blog Stats
  • 28,132 hits