Get Adobe Flash player

SPRC ร่วมกับสำนักงานมาบตาพุด จัดโครงการระดมสมองรวมพลังขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน

SPRC ร่วมกับสำนักงานมาบตาพุด จัดโครงการระดมสมองรวมพลังขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 31 มกราคม 2566 บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) ร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดโครงการ “ระดมสมองรวมพลังขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนอย่างมืออาชีพ” ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยได้รับเกียรติจากนายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนางสุจิตรา บุญชลอ ตัวแทนจาก SPRC กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

SPRC ร่วมกับสำนักงานมาบตาพุด จัดโครงการระดมสมองรวมพลังขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน


โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการวิสาหกิจชุมชนและวางแผนแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน โดยมุ่งส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสินค้า ภายในงานมีการจัดการอบรมแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพการเกษตร ชุมชนวัดมาบตาพุด และวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพ ชุมชนวัดมาบตาพุด รวมถึงการหารือกันในหัวข้อต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณวันฤดี แก้ววรรณา ประธานวิสาหกิจชุมขนแหลมสงวนสลัดโรลข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการสาธิตทำน้ำสลัดสร้างอาชีพ ซึ่งโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน

SPRC เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอันเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการค้นหาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนร่วมกัน ระหว่างวิสาหกิจชุมชน ภาครัฐ และผู้ประกอบการ เกิดเป็นความร่วมมือเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม สมกับเจตนารมณ์ที่ว่า “เพราะระยองคือบ้านของเรา”

SPRC ร่วมกับกองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่ 1 สืบสานโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ เพิ่มสารไอโอดีนชาวเขา

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายโรเบิร์ต โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) ได้มอบหมายให้นางกนกพร เภรีภาส เป็นผู้แทนบริษัทฯ และทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในเยาวชนชาวไทยภูเขา โดยกองทัพเรือภาคที่ 1 ณ โรงเรียน ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) บ้านห้วยแห้ง ณ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานมีการมอบอุปกรณ์การสอน อุปกรณ์กีฬา จัดกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านห้วยแห้ง สำหรับอุปกรณ์ที่นำมาบริจาคมีพลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอ อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และนายอำเภออมก๋อย ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออมก๋อย ให้การต้อนรับ นอกจากนี้คณะผู้จัดโครงการยังได้น้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล นำไปแจกจ่ายให้แก่นักเรียนในโครงการฯ ต่อไป


บริษัทฯ และทัพเรือภาค 1 มีการประสานงานและให้ความร่วมมือในทุกด้านทั้งด้านความปลอดภัยและกิจกรรมทางทะเลที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทะเล รวมถึงกิจกรรมจิตอาสาในโครงการต่าง ๆ เสมอมา

รายงานข่าว/ธรรญธร เพ็งขุนทด

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 27,384 hits
Blog Stats
  • 27,384 hits