Get Adobe Flash player

หนังสือพิมพ์รวมพลัง ฉบับที่ 123  ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 13 ประจำเดือน มกราคม  2566

สวัสดีค่ะท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่าน หนังสือพิมพ์รวมพลัง ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 123  ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 13 ประจำเดือน มกราคม  2566

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามอ่าน และร่วมสนับสนุนด้วยดีตลอดมา  หนังสือพิมพ์รวมพลัง ผลิตข่าวสาร  ต่างๆ ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออก ให้พี่น้องชาว จังหวัดระยองได้ติดตามอ่าน อย่างสม่ำเสมอ      มีสาระและคุณภาพ   สามารถติดตามข่าวสารของหนังสือพิมพ์ รวมพลังได้

รายงานข่าว/ธรรญธร เพ็งขุนทด

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 25,239 hits
Blog Stats
  • 25,239 hits