Get Adobe Flash player

BST Group ร่วมกิจกรรม D DAY จิตอาสาทาสี และวาดรูป ระบายสีให้สวยงามศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

BST Group ร่วมกิจกรรม D DAY จิตอาสาทาสี และวาดรูประบายสีให้สวยงามศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

พนักงานจิตอาสา บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด (BST) ร่วมกิจกรรม D DAY จิตอาสาทาสี และวาดรูประบายสีกำแพงให้สวยงาม ณ ศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ซึ่งดูแลเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม

พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่ม BST จำนวน 20 แพ็ค โดยมีบาทหลวงวุฒิชัย บุญบรรลุ ผู้อำนวยการศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เป็นผู้รับมอบ  เพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผู้ประกอบการจากหลากหลายที่ทำกิจกรรมนี้ร่วมกัน เป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ

รายงานข่าว/ธรรญธร เพ็งขุนทด

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 23,869 hits
Blog Stats
  • 23,869 hits