Get Adobe Flash player

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำภาคตะวันออก ลงพื้นที่ดูการปรับปรุงระบบประปาฯ จ. จันทบุรี

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม .2565 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำภาคตะวันออก  ร่วม โครงการปรับปรุงดูระบบควบคุมระบบประปาหมู่บ้าน และ  ลงพื้นที่ หมู่บ้านเทศบาลพะงา อ. แก่งหางแมว  จ. จันทบุรี  โดยมี นาย วิชัย เลี่ยมเปี่ยม  ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำภาคตะวันออก

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาน้ำภาคตะวันออก ลงพื้นที่ดูการปรับปรุงระบบประปาฯ จ. จันทบุรี

 เจ้าหน้าที่ตัวแทน  บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน ) หรือ อีสท์วอเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคตราด  พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่  เข้าร่วมโครงการ  โดย โครงการฯ นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปา ที่สะอาด สะดวก  และมีน้ำเพียงพอต่อความต้องการ ตลอดไป

รายงานข่าว/ธรรญธร เพ็งขุนทด 0909969568

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 23,869 hits
Blog Stats
  • 23,869 hits