Get Adobe Flash player

พีทีที แทงค์ ร่วมกับ กัลฟ์เอ็มทีพี ฯ และ อิตาเลียนไทยเปิดธนาคารปูม้าบนบกอย่างเป็นทางการและปล่อยพันธุ์แม่และลูกปูม้าสู่ท้องทะเลระยอง

                 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 ณ หาดพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง มีการจัดพิธีเปิดธนาคารปูม้าบนบกอย่างเป็นทางการและปล่อยพันธุ์แม่และลูกปูม้าสู่ท้องทะเล โครงการนี้ได้รับเข้าเป็นหนึ่งในโครงการ “ทะเลไทยหัวใจของชาติ” ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯ

พีทีที แทงค์ ร่วมกับ กัลฟ์เอ็มทีพี ฯ และ อิตาเลียนไทยเปิดธนาคารปูม้าบนบก

โดยมี ผศ.ดร.นิลงัลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยทรัพยการทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เป็นที่ปรึกษาและถ่ายทอดความรู้ในการทำธนาคารปูม้าในโครงการ ฯ 

วันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหาร บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด โดย นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ กรรมการผู้จัดการใหญ่ฯ ร่วมกับ โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะ ที่ 3 โดย บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด โดย นายสดุดี สุจริต  ผู้จัดการโครงการก่อสร้างท่าเรือ ฯ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)โดยว่าที่ ร.ต.หญิงปาริสา สูงเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชนสัมพันธ์ฯ และความร่วมมือกับภาคชุมชนซึ่งรับผิดชอบดำเนินการศูนย์ธนาคารปูม้า

โดย เจ้าอาวาสวัดพลา พระครูวิธาน สุพัฒนกิจ,ดร. และ นางลำพอง ในเมือง ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดพลา ทางคณะผู้ดำเนินโครงการฯ ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดธนาคารปูม้าบนบกอย่างเป็นทางการและปล่อยพันธุ์แม่และลูกปูม้าหลายแสนตัวคืนสู่ท้องทะเลเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเล  ณ  ที่ทำการธนาคารปูม้ากลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหาดพลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

                    โครงการนี้มีการดำเนินการมาก่อนหน้านี้แล้วในปีที่ผ่านมา และ ได้พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ระบบต่างๆของธนาคารปูม้าจนเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันนี้ นอกจากนี้ได้มีส่วนร่วมจากโรงเรียนวัดพลา โดยคณะครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมขั้นพื้นฐานในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลระดับเยาวชนด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้และจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้อยู่คู่กับชุมชนต่อไป  นอกจากนี้ บริษัทที่ร่วมส่งเสริมสนับสนุนโครงการฯได้มอบสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งฯลฯ

เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการขอบคุณสมาชิกกลุ่มประมงฯที่มอบแม่ปูม้าไข่นอกกระดองในโครงการฯ โครงการฯนี้เป็นความร่วมมือสานพลัง ภาคอุตสาหกรรมกับภาคชุมชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูปูม้าในทะเลระยองให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบทอดสู่รุ่นลูกหลานและท้องทะเลไทย ต่อไป

รายงานข่าว ธรรญธร เพ็งขุนทด

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 23,869 hits
Blog Stats
  • 23,869 hits