Get Adobe Flash player

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้แก่กำลังพลกองเรือดำน้ำกองเรือยุทธการ

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้แก่กำลังพลกองเรือดำน้ำกองเรือยุทธการ

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นาวาเอก สรรเสริญ จั่นเรือง รองผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ เป็นผู้แทนรับมอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน ๓,๖๐๐ ขวด จากคุณกนกพร เภรีภาส ผู้แทนบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

เพื่อมอบกำลังใจและนำไปใช้ในภารกิจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการปกป้องอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล บริเวณหน้าอาคารบัญชาการ กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธภาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ บริษัทฯ และกองเรือยุทธการทำงานร่วมกันมากว่า 30

RPTV บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) (SPRC) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดให้แก่กำลังพลกองเรือดำน้ำกองเรือยุทธการ

ปี ในการร่วมมือป้องกันชายฝั่งและทางทะเล ฝึกฝนกำลังพลร่วมกัน อบรมและสนับสนุนกิจกรรมและภารกิจของกองเรือยุทธการเสมอมา

รายงานข่าว/ธรรญธร เพ็งขุนทด

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 23,870 hits
Blog Stats
  • 23,870 hits