Get Adobe Flash player

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและถวายผ้าป่า ประจำปี 2564

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและถวายผ้าป่า ประจำปี 2564

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนกิจกรรมประเพณีชุมชน

โดยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี จำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดมาบชลูด วัดกระเฉทและวัดหนองแฟบ รวมทั้งได้ถวายปัจจัยทอดผ้าป่า ให้กับอีก 17 วัดในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลบ้านฉาง และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา มูลค่ารวมทั้งหมด 2,110,000 บาท

รายงานข่าว/ธรรญธร เพ็งขุทด

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 22,836 hits
Blog Stats
  • 22,836 hits