Get Adobe Flash player

กนอ.สั่ง”มาบตาพุดแทงค์ฯ”หยุดประกอบกิจการบางส่วนชั่วคราว จี้หาสาเหตุอุบัติเหตุการปะทุ-เปลวไฟ!

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ออกคำสั่งให้บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด หยุดประกอบกิจการโรงงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยถังเก็บ #แนฟทา เป็นเวลา 30 วัน และเร่งหาสาเหตุพร้อมประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น หลังอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส 2 ราย และเสียชีวิต 3 ราย พร้อมกำชับทุกนิคมฯเพิ่มความเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ ตามมาตรฐาน “การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต”(ProcessSafety Management : #PSM) สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน!นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยความคืบหน้าของอุบัติเหตุเหตุการปะทุและมีเปลวไฟ ภายในถังเก็บสารแนฟทา (ถังเปล่าภายในถังไม่มีสารแนฟทา) ของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินอล จำกัดซึ่งอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง ตั้งอยูในพื้นที่สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) ถนนไอ 8 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยองจ.ระยอง โดยมีผู้รับเหมาทั้งสิ้น จำนวน 6 คน ดำเนินการทำความสะอาดภายในถัง (Tank Cleaning) และเกิดการปะทุและมีเปลวไฟขึ้นประมาณ 1 นาที เบื้องต้นมีผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิต จำนวน 3 ราย และได้รับบาดเจ็บสาหัส จำนวน 2 ราย บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ได้รีบนำส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ มาบตาพุด

อุบัติเหตุการปะทุ-เปลวไฟ!มาบตาพุดแทงค์ฯ

โดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 15.09 น.ของวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมานั้นล่าสุด กนอ. ได้มีคำสั่งโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ บริษัท #มาบตาพุดแทงค์ เทอร์มินอล จำกัด หยุดประกอบกิจการโรงงานในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยถังเก็บสารแนฟทา หมายเลขถัง TK 401C เป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยให้บริษัทฯ ตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างถังเก็บสารแนฟทา หมายเลขถัง TK 401C พร้อมมีหนังสือรับรองการตรวจสอบจากวิศวกร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเสนอ กนอ. เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา รวมทั้งตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน และจัดทำมาตรการด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ โดยต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอกที่ให้การรับรองด้านความปลอดภัย (Third Party พร้อมชี้แจงแนวทางและมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว”กนอ. ได้สั่งการให้บริษัท มาบตาพุดแทงค์ ฯ หยุดประกอบกิจการบางส่วนเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถควบคุมเปลวไฟได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดผลกระทบกับโรงงานใกล้เคียง รวมทั้งชุมชนโดยรอบ โดยเบื้องต้นทางศูนย์เฝ้าระวังและและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMCC) ได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณหน้าบริษัทฯ พบว่า คุณภาพในบรรยากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่อย่างไรก็ตาม ได้สั่งกำชับทุกนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มความเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ ตามมาตรฐาน”การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต”(Process Safety Management : PSM) หลังเกิดเหตุการณ์นี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชน และทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน” นายวีริศ กล่าวส่วนกรณีเกิดเหตุเพลงไหม้โรงงานโฟมบรรจุสิค้า-ผลิตและจำหน่าย ภายในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนครจ.ปทุมธานี ขอชี้แจงว่า เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (ปทุมธานี) ไม่ใช่นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในการกำกับดูแลของ กนอ.แต่อย่างใด#EMCC#แนฟทาระเบิด#ระเบิด#ระยองกองสื่อสารองค์กร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 27 ตุลาคม 2564INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND618 Nikom Makkasan Road, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand Tel. +66 2253 0561 Fax: +66 2253 2965 Email: pr.ieat@ieat.mail.go.th

#หนังสือพิมพ์รวมพลัง บก ธรรญธร เพ็งขุนทด 0923461465

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
There was an issue retrieving stats. Please try again later.
Blog Stats
There was an issue retrieving stats. Please try again later.