Get Adobe Flash player

โรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระยอง มอบถุงน้ำใจให้ชุมชนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564

ดร.วิสุทธิ์ หนูงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน ผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง ร่วมมอบถุงน้ำใจให้ชุมชนเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 จำนวน 500 ชุด มูลค่า 200,000 บาท

พร้อมทั้ง บริจาคสนับสนุนปันน้ำใจอีกจำนวน 700,000 บาท ให้กับศูนย์สาธารณสุขเนินพะยอมและศูนย์สาธารณสุขห้วยโป่ง เทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชนที่มารับการรักษาพยาบา

โดยมี นายถวิล โพธิบัวทอง นายยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด เป็นผู้แทนรับมอบ   รวมมูลค่าทั้งสิ้น 900,000 บาท.

รายข่าว/ธรรญธร เพ็งขุนทด

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 22,375 hits
Blog Stats
  • 22,375 hits