Get Adobe Flash player

สุริยะ” ปลื้มกนอ. เตรียมคิกออฟ ฉีดวัคซีนผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนิคมฯ มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ฯ 9 มิ. ย. 2564

สุริยะ” ปลื้มกนอ. เตรียมคิกออฟ ฉีดวัคซีนผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนิคมฯ มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ฯ 9 มิ. ย. นี้“         

วิริศ” เผยจ่อกระจายทุกบิดมาทั่วประเทศให้เร็วที่สุดลดผลกระทบเศรษฐกิจ-ภาคการผลิตกระทรวงอุตสาหกรรมโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประกาศความพร้อม 9 มิถุนาย ผนนี้นำร่องระยะแรกฉีดวัคซีนโควิตให้กับผู้ปฏิบัติงานแรงงานภาคอุตสาหกรรม

ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและฉีดให้กับชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมในระยะต่อไปในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกลุ่มมาบตาพูดคอมเพล็กซ์โดยตั้งเป้าฉีดให้กับผู้ประกอบการวันละ 1,000 คนระยะเวลา 2 เดือนด้านวีริศเผยประสานส. อ. ท. รับวัคซีนทางเลือกชิโนฟาร์ม “ให้กับผู้ประกอบการโดยคาดว่าวัคซีนทางเลือกจะทยอยให้บริการได้ช่วงไม่เกินปลายเดือนกรกฎาคม 2564

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากหางกนอ. ถึงความพร้อมในการเริ่มทยอยฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้ปฏิบัติงานแรงงานภาคอุตสาหกรรมและขุนขนรอบข้างพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์จังหวัดระยอง ประกอบด้วย 5 นิคมอุตสาหกรรมและ 1

 ท่าเรืออุตสาหกรรม คือ

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด)

นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย

นิคมอุตสาหกรรมผาแดง

นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอลและ

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 โดยเป็นการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการบริหารจัดการจุดบริการให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COWB-19) แก่แรงงานภาคอุตสาหกรรมและประชาชนกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเร่งกระจายวัคซีนไปยังประชาชนโดยเร็วเพื่อช่วยสร้างมิคุ้มกันให้กับแรงงานภาคอุตสาหกรรมให้สามารถดำเนินการผลิตได้ตามปกติและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป“ ถือเป็นเรื่องที่ดีในการสนับสนุนเป้าหมายของรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการฉีดวัคซีนให้ได้ 5 แสนคนต่อวันซึ่งการบ้ารองในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ที่มีนิคมอุตสาหกรรมถึง 5 แห่งและมีแรงงานจำนวนมากจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการกำกับดูแลและสามารถรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนายสุริยะฯ กล่าวนาย วิริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. กล่าว ต่อว่าขณะนี้ กนอ. มีความพร้อมตั้งจุดบริการให้วัคซีนนอกสถานพยาบาลให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์จังหวัดระยองและชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมโดยที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มมาบตาพุดคอมเพล็กซ์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยองและกนอ. ซึ่งได้รับการจัดสรรวัคซีนจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองโดยจุดบริการฉีดวัคซีนตั้งอยู่ที่บริเวณอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ห้องประชุมสมเจตต์) ทั้งนี้จุดบริการดังกล่าวอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยอง“ สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนกำหนดระยะไว้ 2 เดือนโดยให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. เริ่มวันแรกคือวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นี้โดยสามารถรองรับผู้รับวัคซีนได้วันละประมาณ 1,000 คนซึ่งในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกลุ่มมาบคาชุดคอมเพล็กซ์จังหวัดระยองมีผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนจำนวนทั้งสิ้น 25,000 คนซึ่งคาดว่าในระยะเวลา 2 เดือนจะดำเนินการฉีดวัคซีนใต้ครบตาม จำนวนที่แจ้งไว้”

นายวิริศ กล่าว เพิ่มเติมว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการจุดบริการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COM219) แก่แรงงานภาคอุตสาหกรรมและประชาชนเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาได้หารือรวมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ กนอ. เป็นผู้ดำเนินการประสานกันผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมในการกรอกข้อมูลยืนยันการรับวัคชินทางเลือกที่     ส .อ.ท. จะได้รับการจัดสรรจากรายวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งวัคซีน ดังกล่าว ได้แก่ วัคซีนซิโนฟาร์ม จะได้รับมาในจำนวน จำกัด และจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท ต่อโดส ฉีด จำนวน 2 ครั้งเท่ากับ 2 โดส ทั้งนี้จากการกรอกข้อมูลยืนยันการรับวัคซีนดังกล่าวได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากและเมื่อได้รับวัคซีนเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ส. อ.ท. จะพิจารณา บริหารจัดการให้กับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้คาดว่าจะสามารถทยอยจัดได้ในขวงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี้

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
RPTV ข่าวสารเข้มข้น เพื่อคนตะวันออก
Blog Stats
  • 20,587 hits
Blog Stats
  • 20,587 hits