Get Adobe Flash player
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ข่าวอาชญากรรม

แถลงข่าวระดมกวาดล้างพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรงตำรวจภูธรจังหวัดระยอง 9 มีนาคม 2555

รัฐบาลกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็น วาระแห่งชาติ ให้ทุกหน่วยดำเนินการปรามปราม แก้ไข ลดการ แพร่ระบาดในแตละพื้นที่ให้ได้มากที่สุด  เน้นในเรื่องการปราบปรามจับกุม ผู้ผลิตผู้ค้า รวมถึงผู้ร่วมโรงการทุกๆพื้นที่ ดำเนินกา

หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
ผู้สนับสนุน

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
กวาง33 สุพจน์ กระจก adMaeJo
Tee250
kitti250
Blog Stats
  • 18,214 hits
Blog Stats
  • 18,214 hits